Pilotproject Wenslauerstraat is klaar!

In april 2002 is gestart met het pilotproject Wenslauerstraat. In de initiatief- en voorbereidingsfase is het -toenmalige- stadsdeel Oud-West de trekker geweest voor het project. Tijdens de uitvoeringsfase heeft Stadgenoot die trekkersrol overgenomen.

Het pilotproject Wenslauerstraat is een project waarbij voor het eerst samengewerkt werd tussen corporaties, stadsdeel en particuliere woningbezitters. Gelijktijdig werden zowel de sociale als de particuliere woningvoorraad verbeterd. Ook voor de particuliere eigenaren bleek het namelijk aantrekkelijk om te investeren in hun eigendom.
Het project betrof 88 adressen. Dit waren 42 panden, waarvan 19 bezit van Stadgenoot (op 1 juli 2008 ontstaan uit een fusie tussen de AWV en Het Oosten), 11 van particuliere verhuurders en 12 van eigenaar bewoners.

Stadsvernieuwingsurgentie
De peildatum - nodig voor de herhuisvesting van een aantal huurders van de AWV (nu Stadsgenoot) - werd op 1 augustus 2006 vastgesteld. Dit betekent dat de betreffende huurders vanaf deze datum de stadsvernieuwingsurgentie toegekend hebben gekregen en zelf, met voorrang, een nieuwe woning konden zoeken.

Laag laagrentende lening
Voor particuliere eigenaren kwam een laagrentende lening beschikbaar afkomstig uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De lening mocht worden omgezet in een bouwkrediet.

Lokatie
Het project vond plaats in het gedeelte van de Wenslauerstraat tussen de Bellamydwarsstraat en de Tweede Kostverlorenkade. De verscheidenheid aan woningtypen, eigendomssituaties en de verspreiding in de straat is groot. Dit maakte het project ook complex.

September 2006
In september 2006 werd gestart met de werkzaamheden in de straat. Dan verschijnt ook de eerste Bouwbrief om de bewoners (toen nog) maandelijks te informeren over de bouwwerkzaamheden in de straat. Daarvoor werd ieder kwartaal ‘Wenslauer Nieuws’ verspreid.

Eind 2015
Bijna tien jaar heeft er veel sloop/nieuwbouw en renovatie plaatsgevonden waarover de bewoners in de Bouwbrieven zijn geďnformeerd. De frequentie van de Bouwbrief is door de jaren heen afgenomen. Er kwam steeds minder bouwinformatie om te melden. De 46ste Bouwbrief is de laatste, want het pilotproject is klaar. De straat heeft een ware facelift ondergaan en is duidelijk geüpgrade.

Het pand op nummer 63 is als laatste sloop/nieuwbouwpand eind 2015 opgeleverd. Daarmee is het einde van het project bereikt. Inmiddels zijn alle woningen weer -opnieuw- bewoond. En blijkt de straat een geliefde plaats om te gaan wonen en levert een mooi straatbeeld op.

Bouwfasen

Laatste bouwbrief

bouwbrief 46
 

Plattegrond Wenslauerstraat