17 januari 2008

Bouwbrief 12 staat nu ook op de site

Zeecontainer in de straat

De zeecontainer blijft voorlopig staan waar die staat. De werkzaamheden aan de panden 47 t/m 53 zijn nog volop aan de gang en de werklieden hebben de materialen dichtbij nodig.