10 juni 2009

Overzicht vergunningsaanvragen pilotproject

 

Overzicht actuele vergunningsaanvragen pilotproject Wenslauerstraat

geactualiseerd 02-05-09

huisnummer(s)

vrijstellingsverz.

vrijstellingsbesl.

bouwaanvr.

sloopaanvr.

bouwverg.

sloopverg.

opmerking

Wenslauerstraat 40A - 42

9-3-2006

14-6-2006

3-2-2006

 

12-7-2006

 

oprichten van 2 woningen

Wenslauerstraat 40A - 42

 

 

20-7-2007

20-7-2007

12-11-2007

23-7-2008

gedeeltelijke sloop/nieuwb. 2e Fase

Wenslauerstraat 48

 

 

3-12-2007

3-12-2007

6-8-2008

6-8-2008

vernieuwen fundering

Wenslauerstraat 48 - 50

9-3-2006

14-6-2006

 

 

 

 

gedeeltelijke sloop/nieuwbouw

Wenslauerstraat 48 - 50

 

 

27-7-2007

 

3-7-2008

3-7-2008

gedeeltelijke sloop/nieuwbouw

Wenslauerstraat 54 t/m 60

 

 

24-6-2008

24-6-2008

8-4-2009

8-4-2009

zeer ingrijpende renoveren

Wenslauerstraat 59

23-1-2006

publ.25-06-2008

 

 

 

 

volume-uitbreiding woning

Wenslauerstraat 64

 

 

28-3-2007

 

 

 

Fase 1, uitbreid.woning

Wenslauerstraat 65 - 67

 

 

20-7-2007

20-7-2007

 

 

sloop/nieuwbouw

Wenslauerstraat 69

 

 

9-11-2007

9-11-2007

 

 

sloop/nieuwbouwplan

Wenslauerstraat 69A

28-6-2006

17-10-2006

8-10-2007

 

 

 

uitbreidingsplan

Wenslauerstraat 69A

 

 

8-10-2007

 

 

 

veranderen bestemming beg.grond

Wenslauerstraat 71

 

 

12-3-2009

 

 

 

vern. fundering + wijzigen indeling

Wenslauerstraat 71

 

 

 

12-3-2009

 

21-4-2009

diverse sloopwerkzaamheden

Wenslauerstraat 85

 

 

3-9-2008

 

28-5-2009

 

integraal herstel- en verbeter plan

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsingsvergunningen

splitsingsaanvr.

splitsingsverg.

 

 

 

 

 

Wenslauerstraat 70 - 72

4-10-2006

 

 

 

 

 

 

Wenslauerstraat 74 -76

31-8-2006

 

 

 

 

 

 

Wenslauerstraat 40

3-6-2005

14-6-2006

 

 

 

 

 

Wenslauerstraat 71

28-10-2002

 

 

 

 

 

 

Wenslauerstraat 69A

21-2-2007

 

 

 

 

 

 

Wenslauerstraat 85

21-3-2007