23 februari 2007

nieuws van de projectgroep

De vier panden van de AWV aan de Wenslauerstraat 47 t/m 53 en het particuliere pand op nr. 55 zijn in december 2006 gesloopt.

Voordat gestart werd met de sloop is er door een gespecialiseerd bedrijf de in de panden aanwezige asbest verwijderd. Na de sloop en de verwijdering van het puin is een deel van de bodem gesaneerd. Dit houdt in dat de vervuilde bovenlaag van de grond verwijderd wordt en dat daarvoor in de plaats een laag schone grond aangebracht wordt. In februari, zodra de bomen gekapt zijn, zal het overige deel gesaneerd worden.